Släktdatabas
 Listerlandet

Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 29,081  
- varav manliga 14,804 (50.91%)  
- varav kvinnliga 14,262 (49.04%)  
- varav av okänt kön 15 (0.05%)  
- varav levande 3,012  
Antal familjer 9,547  
Antal unika efternamn 1,864  
Totalt antal Foton 1,575  
Totalt antal Foto-dokument 16  
Totalt antal Gravstenar 2  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 1,092  
Medellivslängd1 64 år, 270 dagar  
Tidigaste födelse (Anders Haraldsson ca 1420  

 Största livslängd1   Ålder 
Ingrid Mattisdotter 104 år 122 dagar  
Sven Henriksson 103 år 91 dagar  
Anna Britta Lindeberg 103 år 73 dagar  
Ester* Konstantia Knutsson 103 år 64 dagar  
Oskar Herman* Persson 102 år 356 dagar  
Thilda Thomasdotter 102 år 97 dagar  
Ingar Svensdotter 102 år 90 dagar  
Maria Alm 102 år 90 dagar  
Alice Victoria Johnsson 102 år  
Nilla* Maria Mattsson 101 år 327 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.