Släktdatabas
 Listerlandet

Noteringar


Träffar 1 till 50 av 17,861

      1 2 3 4 5 ... 358» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1 Enligt hfl Ingas son utom äktenskapet.
 
Svensson, Ola (I5619)
 
2 I hfl 1820-1825 står "Ej begått nattvard på 2 år". I hfl 1825-1829 antecknad som "lösdrifvare". Andersson, Ola (I11906)
 
3 Om Berta kan läsas i kapitlet "En tidsbild från Hörby år 1803" i boken "Listersläkten". Persdotter, Berta (I13948)
 
4 Tar namnet Tingström efter sin styvfar Carl Johan Tingström. Jeppsson, Johanna (I20536)
 
5 Test: Inger Olof Thommassons i Himsehult, Harald Åkasson i Weijhult, Måns Nils i Bytaremåla.
 
Olsson, Nils (I24523)
 
6 ? försäljning. Andersson Sand, Per (I9572)
 
7 ... afledne bonden Bengt Olsson på kronohemmanet nummer 120 1/4-dehl uti Istaby ... dess efterlåtna enka Anna Swänsdotter och dess sammanaflade barn neml Swän 23 och Ola 20 åhrs ålder, samt Karna och Kiersta Bängtsdöttrar 30 åhr gamla; dessutan är 2nne döttrar Gunnil och Hanna äldre & som redan äro myndiga, och hafwa efter öfwerenskommelse fådt sin dehl; Wid ofwannämnda boupteckning war Nils Rasmusson i Hörby tillstädes, att de omyndigas rätt wederbörligen bewaka ... Olsson, Bengt (I4386)
 
8 ... i anledning af änkjan Bengta Ågasdoters begjäran ... efter dess afledne man, gårdemannen Bengt Månsson Lindberg; uti närwaro af dess myndiga barn ock arfwingar; Sönerne Petter Bengtsson, Hindrik Bengtsson och Hans Bengtsson, samt mågen Pär Mattsson ifrån Stijby [för dottern Kerstin, nämnd senare] och en omyndig soneson Åke Magnusson, för honom infant sig dess styffader Sune Flinta ...
Behållning: 118,16 Rd varav 60 Rd kontanter. Änkan får 43,13 Rd, sönerna 19,6 Rd vardera, sonsonen 40,28 (varav 20 är del i hemmanet nr 89 som han fått av farfadern; allt innestår hos farbröderna tills förmyndare utsetts), dottern Kerstin 19,6 Rd. 
Månsson Lindberg, Bengt (I6674)
 
9 'Lägrat av aN. dot Pernilla Andersdtr *1829-?-?' (otydligt). AN är Anders Nilsson, bonde på nr 76, *1795
 
Olasdotter, Pernilla (I20406)
 
10 "Anna" byggd 1894 i Ribnitz, köpt till Hällevik av skepparen August Andersson (Asker?). Såldes året därpå till Torsö och Nils Julius Ljungfeldt, Sven Julius Andersson och Nilla Nilsdotters son (FJ anm).
 
Andersson, Sven Julius (I6255)
 
11 "Avhände sig livet genom dränkning". Knutsdotter, Elsa (I2647)
 
12 "Bodde på Västrahus 1720?" Christiansson, Truls (I10803)
 
13 "Druncknade å öppna Sjön" tillsammans med tre andra fiskare, bland annat Ola Carlsson, son till Carl Olsson i första äktenskapet. I dödboken står 23/9, kroppen återfanns ev. inte förrän då.
 
Olsson, Per (I11513)
 
14 "Enligt från huvudredaren Sjöberg i Malmö ingånget meddelande omkommen med barkskeppet Excelsior i Nordsjön november 1901. Ytterligare tre sjömän från Mjällby församling omkom: sjöm. Olof Wiberg, Istaby nr 1, f 4/6 1883, John Leander Andreasson, Torsö nr 16 och Adolf Ferd. Henriksson, Torsö nr 9."
 
Andreasson, John Leander* (I4579)
 
15 "Enligt från huvudredaren Sjöberg i Malmö ingånget meddelande omkommen med barkskeppet Excelsior i Nordsjön november 1901. Ytterligare tre sjömän från Mjällby församling omkom: sjöm. Olof Wiberg, Istaby nr 1, f 4/6 1883, John Leander Andreasson, Torsö nr 16 och Adolf Ferd. Henriksson, Torsö nr 9."
 
Henriksson, Adolf Ferdinand (I6061)
 
16 "Har egna hus på Hanö" (anteckning i hfl). Nilsson, Åke (I1853)
 
17 "Har sjelf 1 Hel Bibel". Andersson, Per (I9341)
 
18 "I anledning af gjord underd. anmälan om det utmärkta nit och välförhållande, Kronofjärdingsmannen Per Thomasson i Grödby inom Ivetofta församling af Christianstads län ådagalagt under de 37 år han i sådan egenskap tjenstgjort, har K. M:t, den 28 sistlidne Februari, i nåder tilldelat honom medaljen i silfver af åttonde storleken för medborgerlig förtjenst att i högblått band med gula kanter bäras på bröstet." Thomasson, Per (I19704)
 
19 "Listersläkten": "Hon var ljus, lång och smal, och det blev senare hon som var den som skulle bestämma var skåpet skulle stå..." Månsdotter, Pernilla (I14233)
 
20 "Lösdrifvare" Knutsson, Måns (I10046)
 
21 "Merendels blind" enligt mantalslängd 1766.
 
Månsson, Trued (I12231)
 
22 "Michel i Kullerup". 1600-talet.
 
Michelsson, Michel (I4831)
 
23 "Min hustrus fader Olof Pedersson i Holje..."
 
Jensen, Söffren (I21838)
 
24 "Nödakungen"? Ogift.
 
Jönsson, Bengt (I4026)
 
25 "Otrogen". Hansdotter, Berta (I10617)
 
26 "qwinfolck Sissa Swensdotter i Drösberÿ" födde 1746-07-25 utomäktenskaplige sonen Sven: "döptes Söndagen den 27. Till Barnefader blef wid Dopet utlagt Gifta bonden Swen Torson i Drösberÿ." Thorsson, Sven (I19867)
 
27 "Sjöfolk och fartyg från Viken, B B Malmsten": Berndt Olsson, Istaby, Blekinge var befälhavare 1894-95 på fullriggaren "Accrington", inköpt i dec. 1891 av O Banck och Johan Ingemansson, som vardera betalade 1500 pund. Resterande 2000 pund finansierades via lån i England. Fartyget var byggt som ångare 1855 i Nantes, såld till W T Jacobs i Liverpool 1859, som kort tid därefter lät konvertera fartyget till 3-mast fullriggare. 1932 brt, 1831 nrt, lastförmåga 2500 ton. Mer att läsa på sid. 83 i ovanst. I okt. 1895 anlände fartyget från Belfast till Malmö efter en stormig resa med förlust av mycket segel. Besättn. var nymönstrad och bestod övervägande av utländskt folk. Avmönstring skedde och ny besättning om 12 man förde "Accrington" till Sölvesborg. Efter besiktning kondemnerades fartyget och höggs senare upp på varvet.

Fullriggaren "Svea", Sölvesborg, ex. "Port Errol" inköptes som haverist i mars 1895 av Sölvesborgs Varv. Vid varvet i Sölvesborg genomgick fullriggaren en genomgripande reparation. Hela riggen från "Accrington" övertogs med den ändringen avv fartyget riggande med dubbla bramrår på för- och stormasten.

Betyg i hfl: AB. Familjen har ej kunnat finnas i de senare hfl.
 
Olsson, Berndt (I8703)
 
28 "Skrotad" gravsten vid kyrkogårdsmuren i Mjällby.

BB-N6-0153-1878

Generalmönsterrulla 1881: Nils Bengtsson Wisser. Född i Mjellby 1858 26/9. Antagen 1878 9/7. Nu 23 år. Tjänat 3 år. Sjömansklass 3. Approberas d 13/7 1881.
Generalmönsterrulla 1886: Nils Bengtsson Wisser. Född i Mjellby socken i Blekinge län 1858 26/9. Antagen 1878 9/7. Nu 27 år. Tjänat 7 år. Tjänstbarhetsklass V.
Generalmönsterrulla 1891: Nils Bengtsson Wisser. Född i Mjellby socken i Blekinge län 1858 26/9. Antagen 1878 9/7. Nu 32 8/12 år. Tjänat 12 11/12 år. Tjänstbarhetsklass V. Avsked för bättre utkomst. Redligt och väl skickat.

Kompani: BBN 6:e båtsmanskompaniet, nr 153
Rusthåll: Mjällby sn, Istaby nr 107 och Hörby nr 86

Antagen: 1878-07-03 - Avsked: 1891-06-15. 
Bengtsson Wisser, Nils (I6925)
 
29 "sällsynt gudfruktig och beskedlig person."
 
Nilsson, Nils (I22326)
 
30 "Under färd med en lättviktsmotorcykel och för att undvika kollision med en skenande häst körde han omkull mitt för gods ägare Ernst Jönssons gård i Gammalstorp och ådrog sig så svåra skador att han strax före kl 15 avled på Karlshamns Lasarett" Johansson, Sven Alfred* Karl Johan (I20470)
 
31 "Valjesläkten".

 
Persdotter, Karolina (I5090)
 
32 "Valjesläkten". Siretorp 139.
 
Johnsdotter, Sissa (I10450)
 
33 "Var en gudfruktig och dygdesam hustru".
 
Mattisdotter, Lisbeth (I19885)
 
34 "Varnad för dryckenskap" i hfl 1825-1829. Mattisdotter, Hanna (I4514)
 
35 "Vinterliggare". Fogelström, Mattis (I1244)
 
36 "År 1839 den första mars efter utfärdat kungörande inställde sig undertecknad å anmodan af Enkan Elna Josephsdotter i Siretorp att laga Bouppteckning förrätta efter dess man Fiskaren Sven Pehrsson som aflidit den 10 sistlidne Februari månad och efterlämnade bemälte enka med henne 3ne sammanaflade barn, nemligen sonen Håkan 16½, döttrarna Elna 13½ och Sissa 10½ år gamla. Att dessa omyndigas Rätt bevaka utnämnes den aflidnes Broder och Svåger nemligen Bönderna Bengt Pehrsson och Per Hansson i Siretorp. Enkan för sin egen del biträdd af sin son med förra giftet, Joseph Nilsson i Hörvik".
Behållning 306:45
Bland tillgångarna märktes en kakelugn värderad till 100:-

"Skall enkan gemensamt med barnen det samme såsom ounbärligt för deras underhåll och dagligt bruk få använda till framtida nytta och upkomst hwarmed inbegripes den vid sjön stående fiskesbod och eka med segel och tillbehör, allt sådant får enkan med barnen ostört behålla och förbättra till den uti Bouppteckningen bestämda tid då sonen Håkan uppnått 25 år..."

Bengt Pehrsson Pehr Hansson
Närvarande vittnen
Nils Nilsson Lars Jönsson 
Persson, Sven (I9735)
 
37 "Ärelös, liderlig och upp. skriftad för stöld enligt infl.attesten", enligt hfl Mjällby 1845-1851. Häktad i Sölvesborg 1861 för tillgrepp av en mössa å marknaden. Signalement: kort till växten, mörkt hår, blå ögon, trindlagt ansikte. Familjen överförs från Stiby nr 94 i Mjällby 31/8 1882 till obefintlighetslistan i Mjällby där de beskrivs "Vistats borta sen 1874".  Olsson, Knut (I24721)
 
38 ”... varemot jag Nils Larsson och Elsa Pehrsdotter likaledes upplåta till vår son Per Nilsson och dess fästemö Kjersti Pehrsdotter vårt ägande kronoskattehemman N:o 69 ½ mtl i Hörby jämte 1/32:del uti n:o 151 Skjönabeck i ovannämnda socken härad och län. Dessa hemman avstås å ömse sidor med allt vad därtill lyder eller lagligen tillvinnas kan, dock kommer Pehr Nilsson och Kjersta Pehrsdotter som utlösen av sistnämnda hemman n:o 69 att betala två tusende r:d:r R:gs (2000: -) till sina kära föräldrar Nills Larsson och Elsa Pehrsdotter, eller dem de i livstiden finna för gott att förordna åt sina andra barn, även erlägges nöjaktigt undantag till sina föräldrar av hemmanet n:o 69. Tillträdet på detta senare hemman sker med grödans inbärgning år 1819 men på o.s.v...”
 
Familj F3744
 
39 ”Eskavången”. Köpt 3/8 mtl av Sven Nilsson och Kersta Nilsdotter.
 
Familj F4863
 
40 ”Liksom andra kustinvånare ha socknens invånare varit intresserade av de andliga väckelser, som tid efter annan dragit fram över landet. Äldst av dessa rörelser är Mjällby missionsförsamling, vilken verkat över 60 år i socknen. Flera av de andra s. k. frireligiösa samfunden ha avdelningar inom socknen. Mjällby räknar icke mindre än 12 missionshus inom sina gränser. Alla äro väl underhållna och medlemmarna i respektive organisationer äro måna om att samla folk i hus som giva icke enbart andlig vila och uppbyggelse utan jämväl rent lekamlig trivsel. Bland dem som böra nämnas i samband med det frivilliga missionsarbetet står väl främst framlidne Sven Persson Nordgren och den ännu mitt upp i arbetet stående sjökapten Joel Nordgren. Av ännu äldre vägrödjare för den frireligiösa rörelsen må nämnas fadern till de nämnda Ola Persson Nordgren samt fiskarna Ola och Ivar Larsson, som båda inte bara deltog i socknens arbete utan även utbildade sig till resepredikanter och arbetade å andra orter.” Persson Nordgren, Sven (I17565)
 
41 ”Utgående attest från Malmö Slottsförsamling visar att Nils ankom dit den 22 maj 1852 för att undergå ett halvt års allmänt arbete för bruk av livsfarligt vapen jemlikt Skånska Hovrätens dom den 22 mars 1852. Utgår nu till hemorten efter slutad arbetstid. Intagn, nr 111. Bevistat förhören - äger försvarlig Kristendomskunskap. Begått H H Nattvard senast 24 okt 1852. Uppfört sig gott. Malmö Citadell den 30 okt 1852 L. A. Bååth/slottspastor.”
 
Mattsson, Nils (I9055)
 
42 ”År 1756 fick Hans Jeppsson i Hosaby genom häradssyn tillerkänt rätt att för sitt hemman 3/16 mantal Hosaby 46 upptaga ett ålfiske (Vita sten) utanför stranden till nuvarande hemmanet Hosaby 52.” Jeppsson, Hans (I17023)
 
43 (1 b.) [prästens parentes]
 
Svensdotter, Nilla (I14109)
 
44 (1 b.) [prästens parentes]
 
Nilsdotter, Inga (I14758)
 
45 (1 b.) [prästens parentes]
 
Jönsson, Henrik (I3928)
 
46 (1 b.) [prästens parentes] Persson, Nils (I12508)
 
47 (1 b.) [prästens parentes] Persdotter, Elna (I267)
 
48 (1 b.) [prästens parentes] Bengtsdotter, Elsa (I3917)
 
49 (1 b.) [prästens parentes] Johansdotter, Sissa (I4334)
 
50 (1 b.) [prästens parentes] drunkn i Spanska sjön enl bref från Havannah Kapt. Oden Jönsson, Per (I11864)
 

      1 2 3 4 5 ... 358» Nästa»