Släktdatabas
 Listerlandet

Noteringar


Träffar 201 till 250 av 17,858

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 358» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
201 [Prästen har noterat både änkling och gift]
 
Nilsson, Lars (I8963)
 
202 [Prästen har noterat den döda som änkling.] Truedsdotter, Botilda (I19986)
 
203 [Prästen har skrivit Bengta i marginalen]
 
Knutsdotter, Bengta (I7257)
 
204 [Prästen har skrivit Botilla döpt Anna i namnkolumnen] Jönsdotter, Anna (I17022)
 
205 [Prästen har strukit över oäkta i namnkolumnen] G-m Husm. Sven Nilssons H. Kersta (Svenborg) Nils d-tr. Faddr. Dr. Sven Anderson och Knut Persson Pig. Karna och Kersta Svens d-tr i Horby. Johnsson, Johan (I26630)
 
206 [Prästen skrivit Nils i. st. f. Nilla i namnkolumnen och även markerat 2 pojkar i könskolumnen] Johannesdotter, Nilla (I508)
 
207 [Prästen stavat Pernilla i namnkolumnen] Andersdotter, Pernilla (I10881)
 
208 [Prästen strukit oäkta] Hemmansägare Ola Bengtsson Lövendahl å Målen 1 född 11 Aug. 1859. har i dag inför undertecknad erkänt sig vara under äktenskapslöfte fader till barnet Gammalstorp 26 jan. 1906. Elof Bengtsson.
 
Lövendahl, Gerda (I18421)
 
209 [prästen strukit under Jönson på fadrens efternamn] Nilsdotter, Ingrid (Inga) (I9666)
 
210 [Prästen strukit över oäkta i texten och i namnkolumn, tveksamt om det skall vara trolovningsbarn eller oäkta] Persdotter, Bengta (I15527)
 
211 [prästens frågetecken när det gäller datum]
 
Nilsdotter, Sissa (I12283)
 
212 [Prästens frågetecken och parentes.]
 
Persson, Bengt (I17560)
 
213 [prästens frågetecken] Månsdotter, Berta (I11435)
 
214 [prästens frågetecken] Nilsson, Ola (I26034)
 
215 [prästens parentes]
 
Persson, Sven (I20405)
 
216 [Prästens parentes]
 
Christoffersdotter, Inga (I7247)
 
217 [Prästens parentes] Lundgren, Karolina Eufrosyne (I11189)
 
218 [Prästens parentes] Jönsdotter, Malena (I23046)
 
219 [Prästens parentes] Dopvittnen: Pig. Johanna Persdotter Persdotter, Emma (I14823)
 
220 [Prästens parentes] Susc: Truls Jönssons (Åbo i Norje) hustru Inga Andersdotter. Test-s Drängarne Sven och Truls Andersson i Ysane.
 
Nilsdotter, Anna (I15369)
 
221 [Prästens parenteser] Persdotter, Berta (I17302)
 
222 [påkörd och dödad i Nosaby den 9 maj]. (4 b.) [prästens parentes]
 
Nilsdotter, Pernilla (I9739)
 
223 [Se löpnr. 480 och 450] Familj F9183
 
224 [Sjukjournal, Västerviks Hospital]
 
Rosenlund, Ola (I14443)
 
225 [Svårläst födelsedatum] Rasmusdotter, Berta (I9709)
 
226 [Tillfällig ort] Dop-attest afsändes till Past.Emb. i Sölvesborg d. 17/3 62. Dopvittnen: Åbo Nils Svensson och H-u Elna Eriks dotter i Ripa, Sjöman Johan Wingren och Pigan Bengta Vingren ibm, samt Murarelärl Johan Olsson i Åhus Jansson, Josefina Davida Henrietta (I16257)
 
227 [Trolovning] Copul. i Opman med mit samtÿcke Familj F6872
 
228 [Vigsel den 28, men prästen har ej skrivit om det är november eller december] Familj F1404
 
229 §41 Bodde först på no 29 (Gävle II) och sedan no 40 (Gävle III). Se AI:20f p98 Carlsson Rosenlund, Nils (I4913)
 
230 /gift/ [Prästens parentes] Hansson, Nils (I8457)
 
231 1 b.
 
Svensson, Truls (I11056)
 
232 1 ting. Anders Olofsson i Siretorp med kaldsmännen Mårten Andersson i Norje och Anders Jönsson i Norje instämmer Karin salige Peder Anderssons i Norje angående skuld. Nils Mickelsson svarar på Karins vägnar och lägger en dom av Lister daterad den 29 oktober 1663 att samma handskrift är död och maktlös. Michelsson, Nils (I27379)
 
233 1 ting. Anders Olofsson i Siretorp med kaldsmännen Sverker Pedersson i Siretorp och Nils Jönsson i Siretorp instämmer Krok Jönsson i Siretorp angående gäld.
1 ting. Mårten Olofsson i Ysane på sin husbonde fru Gertrud salige Coyets till Ljungby gård med kaldsmännen Nils Jönsson i Siretorp och Sverker Pedersson i Siretorp instämmer Krok Jönsson i Siretorp och Olof Lauritsson i Lörby angående skuld. 
Jönsson, Krok (I5094)
 
234 1 ting. Christopher Hansson i Stiby på hennes grevliga nådes vägnar med kaldsmännen Erik Lauritsson och Truls Håkansson i Norje instämmer två salpetersjudare i Norje vid namn Gumme och Karl angående skogsskada i Norje skog genom bränning och huggning. Framkom Nils Mickelsson i Norje med sina 8 män som har granskat skogen, att 11 gröna bokar är brända, och 3 står på rot och är brända och inte kan bära löv, och 5 stubbar är brända. Peder Lauritsson i Norje vittnar att han såg hur salpetersjudarna satte eld i träden och brände aska. Detta samtyckte Olof Henriksson, Jeppe Svensson och Anders Olofsson i Norje. Hansson anser att salpetersjudarna Gumme och Karl bör plikta efter konungens mandat; 6 mark till häradet, 6 mark till käranden och plantera tre träd för varje hugget. Michelsson, Nils (I27379)
 
235 1 ting. Eberhard Ort med kaldsmännen Erik Bommarsson i Norje och Olof Olofsson i Norje instämmer Gumme och Karl salpetersjudare till en 8 mans granskning angående hur många gröna ollonbokar som på 2-3 veckor kan vara brända, vilka nämnda salpetersjudare har bränt, då valdes Nils Mickelsson i Norje, Sven Tuesson, Mårten Andersson, Erik Lauritsson, Peder Matsson, Sven Kock, Mats Jönsson, Sven Pedersson ibidem och Olof Gummesson ibidem. Michelsson, Nils (I27379)
 
236 1 ting. Erik Trulsson i Karstorp på Truls Nilssons i Slätten vägnar instämmer Nils Nilsson i Brännarebygden angående barnagods som han säger att han inte är rätt värje till, likaväl är han äldste broder till det omyndiga barnets farfar.
 
Trulsson, Erik (I878)
 
237 1 ting. Krok Jönsson i Siretorp kärar Peder Åkesson i Gammalstorp angående 6 års ränta, instämmer även Olof Håkansson i Gammalstorp angående 1 daler med 5 års ränta.
2 ting. Krok Jönsson i Siretorp kärar Olof Håkansson i Gammalstorp och Peder Åkesson efter föregående sakgivande. 
Jönsson, Krok (I5094)
 
238 1 ting. Krok Jönsson i Siretorp med kaldsmännen Mats Mickelsson i Mörby och Hans Svensson i Norje istället för Bengt Jeppsson i Siretorp instämmer Anders Olofsson i Siretorp angående en heja som han på 2 års tid har höstat. Item för en stätta han har nerrivit och några åkrar han har höstat och några skiftesklyvningar och en hagekubb som han har tagit från honom i marken. Item något hö som han av Rasängen har inåkt. Jönsson, Krok (I5094)
 
239 1 ting. Mårten Andersson i Norje med kaldsmännen Hans Svensson i Norje och Måns Svensson i Norje instämmer Sven Turesson i Norje till en 8 mans uppkrävelse, som kan skifta och byta gård dem emellan. De 8 männen är Olof Henriksson i Ysane, Nils Bengtsson, Engle Pedersson, Jöns Nilsson, Laurits Håkansson, alla i Ysane, Nils Mickelsson i Norje, Mats Jönsson och Peder Matsson i Norje.
 
Michelsson, Nils (I27379)
 
240 1 ting. Nils Mickelsson i Norje med kaldsmännen Hans Svensson i Norje och Mats Eske istället för Amund Bengtsson i Norje instämmer Olof Nilsson i Norje. Michelsson, Nils (I27379)
 
241 1 ting. Olof Nilsson i Norje med kaldsmännen Åke Larsson i Norje och Hans Svensson i Norje instämmer åldermannen Olof Gunnarsson i Norje med samtliga Norje södra sunds byamän angående olaga pantning. Nils Mickelsson begärde att de ord måtte införas det Olof Nilsson nu sade för rätten att byamännen inte aktade om vad befallningsmannen befallde. Michelsson, Nils (I27379)
 
242 1:a KvA:010B Mattisson, Joel (I8279)
 
243 1:a KvA:010B Nilsdotter, Julia (I8284)
 
244 1:a KvB:002B Olsson, Per (I11153)
 
245 1:a KvB:002B Christoffersdotter, Hanna (I645)
 
246 1:a KvC:001B Eliasson, Ernst Sivert* (I13303)
 
247 1:a KvC:001B Mattsson, Frida* Paulina (I8064)
 
248 1:a KvD:009A Simonsson, Leif* Junior (I9647)
 
249 1:a KvD:009A Bolin, Elly* Irene (I9650)
 
250 1:a KvD:010B
 
Olsson, Nils* Sigurd (I14865)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 358» Nästa»