Släktdatabas
 Listerlandet

Noteringar


Träffar 151 till 200 av 18,408

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 369» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
151 (Enka o 3 om. barn) [prästens parentes] Olsson, Bengt (I1626)
 
152 (Enka o 4 b.) [prästens parentes]
 
Svensson, Ola (I13642)
 
153 (Enka o 4 b.) [prästens parentes] Olsson, Sven (I17575)
 
154 (Enka o 4 barn) [prästens parentes] Michelsson, Ola (I6701)
 
155 (Enka o 4 barn) [prästens parentes]. Omkom i majstormen 1854. Se skriften "En ödesdag på Hällevik".
 
Jönsson, Nils (I4642)
 
156 (Enka o 5 Döttrar) [prästens parentes] Persson, Sven (I9512)
 
157 (Enka o 5 om. b.) [prästens parentes] Larsson, Johannes (I10297)
 
158 (Enka o 6 barn) [prästens parentes] Hansson, Lars (I9832)
 
159 (Enka o 7 b.) [prästens parentes] Nilsson Mellbom, Lars (I4927)
 
160 (Enka o 7 om. b.) [prästens parentes]
 
Jönsson, Per (I7249)
 
161 (Enka o om. dtr) [prästens parentes] Jönsson, Per (I4380)
 
162 (fattighjon) [prästens parentes] Carlsson, Nils (I29668)
 
163 (fattighjon) [prästens parentes]. Se även ”Ett gulnat brev berättar”.
 
Sandström, Carl (I10752)
 
164 (fånig) [prästens parentes]. Nilsson, Nils (I2734)
 
165 (gift) [Prästens notering och parentes i texten]. Ålder: 79 år.
 
Torbjörnsson, Per (I14470)
 
166 (h. o 2 om. b.) [prästens parentes] Carlsson, Per (I14506)
 
167 (Hustru o 4 barn) [prästens parentes]
 
Nilsson, Truls (I13206)
 
168 (i M-s 2-a gifte) Skriftligt bifall från brudens Fader Peter Petersson Tvisten om arf afgjord genom domfäst i Mörrum. förlikn d 17/5 58. [Prästens parentes] Familj F3931
 
169 (icke döpt) [Prästens parentes] Andersson Broberg, Gerda (I11219)
 
170 (Inga adressuppgifter) Andersson, Anna Maria (I20814)
 
171 (krossad under stenarbete) [prästens parentes]
 
Persson, Ola (I15452)
 
172 (marginalanteckning: 2ne exemplar äro upprättade)
Till saltsjöfiskeriets idkande vid min ägande strand vid fiskeläget Hörviken kallat, antages avskedade båtsmannen lotsdrängen Jonas Olsson från Istaby som äger att nu genast vid slutad lantmätning därå emottaga bebygga och efter behag gagna hela tomten och ett med bryggan inberäknat, tio alnar brett kåsställe samt saltsjöfiskeri till sill och torsk för No 50, emot årlig avgift i varsaltat saltgods en fjärding torsk och tvenne fjärdingar sill, 3ne tillhopa, den förra av senare och de sistnämnda av förra årsfångsten allt i bästa tiden och försvarligt, samt en rätt strax om våren och en om hösten av färsk torsk efter behag, vilken avgift på det sättet tager sin början av nästa år 1807 betalas intet, år 1808 betalas en fjärding sill, och år 1809 en fjärding sill och en dito torsk, samt år 1810 fullt landgille.

Var för utan bete på marken till en ko och ett par svin, emot särskilt gängse betalning upplåtes, och till bränslefång upplåtes till denna fiskare, emot särskild betalning därför, framför till någon annan; då sådant äskas och hemmansägaren har att avlåta emot sådant beting och då från Jonas Olssons hus ingen otrohet med olovligt slags fång eller annat övas, äger han en orubbad besittning för sig och sina barn i fyra tio (40) års tid från denna dato. Men äger ej utan jordägarens samtycke att sätta mera än ett hushåll, eller till husa taga främmande eller andra personer, än de som gå till husets kök och disk.

Med detta kontrakt förklara jag mig nöjd och för vilken besittning jag erlägger fyra tio (40) daler smt eller 6 rdr 32 sk specie i städja. Detta allt stadfästes i vittnens närvaro med egna underskrifter.

Hosaby den 7de juli 1806

Knut Persson, arrendator av hemmanet No 50, 3/8 mtl, hemmansägare, och
Samt Jonas IS Olsson, fiskare

Till vittnen Per Håkansson i Stiby och Per Persson i Hosaby
Detta kontrakt är förändrat, med allas bifall så att kontrahenten och hans måg Per Nilsson får hälften var av fiskeplanen enligt särskilda kontrakter till dem varje lika lydande.

Knut Persson 
Olsson Kneckt, Jonas (I3580)
 
173 (Modern nedkom under sjöresa till Göteborg) [Prästens parentes]. Döpt i Göteborg enligt attest d. 18/9 1872 från Dopförrättaren, Svenska Kyrkoherden i Christina församling, J.C. Lamberg. Dopvittnen:
Fru Augusta Berlin och Jungfru Elsa Olsson 
Olasdotter, Ellen Karolina (I3969)
 
174 (n 128) [Prästens parentes i föräldrakolumn] Persdotter, Hanna (I16749)
 
175 (om b. ?) [prästens parentes och frågetecken] Johannesdotter, Anna (I10193)
 
176 (Omkommen) Afled under hemresa med fiskesbåt från Stolpemünde. Fiskaren Edvard Jönsson å Nogersund N-o 18 var på samma båt. [ prästens frågetecken ]
 
Persson, Nils (I9787)
 
177 (oäckta) [Prästens parentes] Nilsson Fuhr, Per (I4551)
 
178 (slag af häst) 5/8 kl. 10 f.m.
 
Eskilsson, Sven (I17651)
 
179 (tre om. döttrar) [Prästens parentes] Rasmusson, Per (I8546)
 
180 (ur "Sveriges Idrottsfolk, Blekinge-Halland-Småland-Öland", Karlshamn 1947): Medlem i Jämshögs Idrottsförening. Utövar fotboll.  Olsson Hessbo, Erik Osvald (I24829)
 
181 (ur boken "Från sockenstämma till storkommun; Kristianstad Län och Blekinge", Malmö 1954): Blekinge Läns Lantmannaskola 1934-35. Ägare till fädernegården, Carlagården. Ledamot av kommunalfullmäktige och ordförande i Brandstyrelsen.
 
Danielsson, Carl Bertil* Osvald (I17904)
 
182 (ur boken "Från sockenstämma till storkommun; Kristianstad Län och Blekinge", Malmö 1954): Egen gård i Sandbäck i Gammalstorp sedan 1925. Roteombud samt vice ordförande i kommunnämnden och i byggnadsnämnden, sistnämnda på förordnande av Länsstyrelsen. I Gammelstads förutvarande kommun ledamot av kommunfullmäktige, av kommunnämnden, av byggnadsnämnden och av taxeringsnämnden. Ordförande i BF:s lokalavdelninbg, ordförande och kassör i Sandbäcks Stärkelsefabrik, styrelseledamot. Svensson, Bror Thure* (I23307)
 
183 (ur boken "Från sockenstämma till storkommun; Kristianstad Län och Blekinge", Malmö 1954): VD i AB Åberg & söner sedan 1947. Ledamot av municipalfullmäktige. Ordförande i Lönsboda Hantverkar- och Industriförening och verksam inom IOGT:s loge). Åberg, Ragnar* Gottfrid (I28582)
 
184 (Växjö Stifts Herdaminne, del 2 av Wirdestam, Gotthard)
Haraldus Simonis (Almosius) Var son till skattebonden Simon i Almås i Virestads församling. Blev kyrkoherde här (Vislanda) 1617 och installerades adventssöndagen samma år. Död 1662.
Almosius mottog pastoratet härjat och bränt i kriget med Danmark 1611-1613, men hade under sin långa tjänstetid glädjen att se välmågan åter sprida sig bland folket, ävensom kyrkan istandsatt och prästgården ånyo uppbyggd. Nitisk om ordning och tukt klagade han bland annat 1623 på tinget över kortspelet i församlingen. Han var ock mån om att hugfästa märkliga minnn och nedskrev i en 1641 påbörjad och ännu bevarad kyrkobok en del sockentraditioner, som han uppsamlat av socknens äldsta. I slutat av 1640-talet erhöll han sin son Samuel till ämbetsbiträde, och 1653 kallas han "en numera sjuk och svag man". Han var stamfader för den inom Växjö stift vitt utgreande Wieselska prästsläkten som länge var bofast i Vislanda och särskilt blivit känd genom Samuel Ödmanns hågkomster från hembygden och skolan.
Gift med Märit Larsdotter, änka efter företrädaren. Hon dog före 1647, vilket framgår av att han det året är förlovad me Karin i Moheda, sannolikt änkan efter kyrkoherden Laurentius Jonae Moderus. Fästmön "ville ej vid partiet" och han gifter sig andra gången med Margareta Nilsdotter Sporlina, dotter till Pjätteryds kyrkoherde Nicolaus Sporlinus.
 
Simonis Almosius, Haraldus (I21973)
 
185 (Wid Per Mårtenssons begrafning midsommardagen 1892 invigdes af församlingens kyrkoherde, på grun af H. Högw. Biskop Flensburgs förordrande, den utvigdade delen af kyrkogården) [ prästens parentes ] Mårtensson, Per (I13515)
 
186 (Änka o 2 dtr) [prästens parentes]
 
Jönsson, Johannes (I9491)
 
187 (änka o 4 barn) [Prästens parentes] Mattsson, Per (I763)
 
188 [Barnet avlidet 1818.] Trulsson, Ola (I29614)
 
189 [Barnet] död. Andersson, Per (I27937)
 
190 [Barnet] död. Andersdotter, Marna (I27938)
 
191 [dag ej angiven]
 
Jeppsson, Nils (I1981)
 
192 [dag ej angiven] Nilsson, Anders (I1342)
 
193 [Datum 1885-textlucka][döpt 23 december] Svensson Stålberg, Ernst* Oskar (I16655)
 
194 [Drunknade samtidigt som sin man Fiskaren Ola Persson.] Döde Wid Atlantics skeppsbrott. i Norra Amerika
 
Olasdotter, Elna (I4348)
 
195 [dödsdag ej angiven]
 
Olsson Kneckt, Jöns (I13340)
 
196 [enl. födelsebok född den 10 september.] Svensdotter, Karna (I21365)
 
197 [Frälsehemman]
Länshult [Siöabro före och Håresköp efter]
Såne Eßbjörnßon
Sißila Andersdotter
 
Esbjörnsson, Sone (I26413)
 
198 [Hemvist] Ysanne Familj F2729
 
199 [infört i Mjällby dödbok februari 1848] [Prästen ej angivit dödsdagen] [Död på sjöresa i Medelhaf.] Johannesson, Bengt (I1670)
 
200 [Inga vittnen, inget datum, marginalnotis] Familj F6903
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 369» Nästa»